Concertlocatie: Stadhuis Goes

Naast de reguliere concertzalen, zullen er tijdens Festival Zeeland Klassiek ook concerten te horen en beleven zijn op unieke plekken in Zeeland! In deze reeks zetten we de locaties in the picture.

Met vandaag: Het oude Stadhuis van Goes.

Voor de geschiedenis van het Stadhuis van Goes (de naam Goes komt van de kreek “korte gos”, waaraan deze stad ontstond) moeten we terug naar de 14e eeuw. Het stadhuis is begonnen als toren. De rechter toren vanaf de Grote Markt gezien. Een dergelijke verdedigbare toren – ook wel donjon genoemd – was in de roerige 14e eeuw hard nodig. Het duurde immers tot 1417 voor Jacoba van Beieren aan Goes het privilege verleende om muren, poorten en grachten rond de stad te maken.
De toren werd in gebruik genomen als gevangenis (“vanghus”), het zogenaamde gravensteen. Daarnaast diende de toren als waag, een plaats waar goederen werden gewogen. Naast en achter deze toren werden nog verschillende vertrekken aangebouwd. Zo werd er een vleeshal gebouwd, waarin na de laatste restauratie Lunchcafé Stadhuis zich vestigde. De vleeshal was oorspronkelijk vermoedelijk van hout, wat later vervangen werd door 7 grote stenen kruisgewelven. Deze vormen nog altijd de basis voor de huidige ambiance van het lunchcafé.
Verder werden een ontvangstruimte, een vergaderruimte en een vierschaar aangebouwd. In de vierschaar kwamen schout en schepenen bij elkaar om “overtreders” te berechten. In 1390 werd de vierschaar grondig verbouwd. De vierschaar is tegenwoordig in gebruik als trouwzaal. Dat er ooit recht werd gesproken is nog duidelijk te herkennen aan het hek waarachter destijds de overtreders stonden, de plafond-ornamenten en de schilderijen met engeltjes. Ook buiten op de gevel van het huidige stadhuis is het zichtbaar. Daar staan twee beelden, Justitia (gerechtigheid) en Prudentia (voorzichtigheid).

Pas vanaf 1405 kan eigenlijk met recht gesproken worden van “het Stadhuis” van Goes. Sinds dat jaar wordt Goes in de brieven van de graaf aangesproken met “Stad”.
Nadat ook de hoofdwacht zich in het stadhuis had gevestigd wordt omstreeks 1484 een nieuw deel aangebouwd ten behoeve van een weeskamer. Dit deel werd opgetrokken in een gotische stijl als kruisgewelf. Naderhand wordt hiernaast nog een huis gebouwd, welke tijdens de restauratie van 1771 tot toren verbouwd wordt. De Kronieken vermelden dat er in 1665 een brand in het Stadhuis van Goes gewoed heeft. Daarbij brandde een deel van de toren uit.

Vanaf 1771 wordt het huis van de gemeenschap grondig gerestaureerd en verbouwd volgens de ideeën van die tijd, de Rococo. Dit betekende een gehele wijziging van het exterieur en voor een deel ook het interieur van het Stadhuis. De rechtertoren werd hoger en voorzien van koepels en klokken, een heus Belfort.
De originele gevangenissen bleven gehandhaafd. Ook nu zijn op de muren en de dikke zware deuren nog tekeningen en letters te zien van hen die daar ooit opgesloten zaten.

Het meest linkse huis werd verbouwd tot 2e toren als tegenhanger van het Belfort. Tussen de torens kwam een balustrade van Bremer zandsteen met in het midden het Stadswapen en de 2 eerder genoemde beelden. De hoofdingang is van hardsteen met gesmede deuren in Lodewijk XV-stijl met daarvoor een hardstenen bordes met twee leeuwen. Vanaf die tijd is ons monument vrijwel onveranderd gebleven.

Hoewel de diverse vertrekken nieuwe bestemmingen kregen bleef de architectuur van het Stadhuis grotendeels bewaard. Sinds 1780 vonden geen noemenswaardige verbouwingen plaats.

Toen het bestuur en de ambtenaren verhuisden naar een modern Stadskantoor werd in 1967 begonnen aan de tot op heden laatste restauratie. Deze heeft de 18e eeuwse verbouwingen ongewijzigd gelaten. Het Stadhuis wordt sindsdien gebruikt voor vergaderingen, huwelijken en officiële ontvangsten. De volledige beneden verdieping kreeg een horeca bestemming; Het Lunchcafé Stadhuis!

Locatiegegevens: Lange Kerkstraat 1, 4461 JG Goes

Concertlocatie: Slot Moermond

Naast de reguliere concertzalen, zullen er tijdens Festival Zeeland Klassiek ook concerten te horen en beleven zijn op unieke plekken in Zeeland! In deze reeks zetten we de locaties in the picture.

Met vandaag: Slot Moermond in Renesse.

Slot Moermond met haar brede oprijlaan en mooie gracht stamt uit de 13e eeuw. Het slot ligt omarmd door het Landgoed Moermond, een 45 hectare tellend beschermd natuurgebied.

Het landgoed werd rond 1229 gesticht door Constatijn van Zierikzee. De bekendste bewoners zijn Jan van Renesse en Witte van Haamstede. Tot tweemaal toe werd het door veldslagen verwoest en weer herbouwd.

De laatste bewoners van het slot, de familie Vriesendorp, woonde op Slot Moermond tijdens de tweede wereldoorlog. Deze hebben ervoor gezorgd dat het Slot weer herbouwd werd, alleen toen het Slot werd getroffen door de watersnoodramp in 1953 konden zij het in zo’n korte tijd niet opbrengen om het landgoed en het slot weer helemaal te herbouwen. In 1955 werd het slot en landgoed na een grondige restauratie weer in de originele staat terug gebracht

Tijdens het festival: Op deze bijzondere locatie kun u na het concert genieten van een lunch of in de middag van een high tea en een concert.

Locatiegegevens: 4325 EK Renesse

Concertlocatie: Stadhuismuseum

Naast de reguliere concertzalen, zullen er tijdens Festival Zeeland Klassiek ook concerten te horen en beleven zijn op unieke plekken in Zeeland! In deze reeks zetten we de locaties in the picture.

Vandaag: Het Stadhuismuseum in Zierikzee.

Het Stadhuismuseum vertelt het verhaal van monumentenstad Zierikzee en haar omgeving en dankt zijn naam aan het gebouw waarin het is gehuisvest, namelijk het voormalige stadhuis van Zierikzee.

Het gebouw en de collectie tonen de rijkdom van deze oude havenstad. Vanuit Zierikzee werd er met heel Europa intensief handelgedreven in zout en meekrap. De stad was ooit de roem en trots van Schouwen-Duiveland. Scheepsmodellen, oude kaarten, bodemvondsten, zilverwerk, schilderijen en curiosa laten zien hoe dit eiland zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld.

Het grootste object van het museum is het Stadhuis zelf; een monumentaal pand van ruim 450 jaar oud. Dit gebouw was het kloppend hart van het oude Zierikzee. Niet alleen het stadsbestuur zetelde hier, maar ook de rechtbank, het waterschap, de vleeshal en de waag waren in dit gebouw gevestigd. Bijzonder aan het pand zijn o.a. de eikenhouten zolderkapconstructie en de stijlkamers. In de nieuwe tentoonstellingszaal komen de topstukken van de gemeentelijke collectie prachtig bijeen in een verhaal over stad, land en water.

Locatiegegevens: Meelstraat 6, 4301 EC Zierikzee

Concertlocatie: Watersnoodmuseum

De komende periode zetten we iedere week een concertlocatie in the picture. Naast de reguliere concertzalen, zullen er namelijk ook concerten te horen en beleven zijn op unieke plekken in Zeeland! Vandaag de plek die ultiem is verbonden met het thema Water: Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Na de 40-jarige herdenking van de watersnood in 1993 werd een werkgroep gevormd onder leiding van Ria Geluk, die er in 1997 in slaagde om het museumproject van de grond te krijgen. Een groep vrijwilligers onder leiding van Evert Joosse, bouwkundige uit Kloetinge, maakte van een van de caissons het Watersnoodmuseum.

In september en oktober 2000 vond een proefopenstelling plaats met de bedoeling het publiek te laten ervaren hoe het zou worden. Nadat in de daaropvolgende winter de inrichting werd afgerond vond op 2 april 2001 de officiële opening plaats.  Na een grootscheepse verbouwing werd het museum vergroot van één naar vier caissons, het uitgebreide museum werd in 2009 heropend door premier Jan Peter Balkenende.

Ongeveer 80.000 mensen bezoeken het museum jaarlijks in de periode april tot november. In het museum geven filmbeelden een indruk van de redding, hulp en wederopbouw met de middelen van die tijd. Tientallen kranten geven een beeld van toen, evenals de fotomappen, waarin de 12.500 foto’s zijn ondergebracht. Hulpgoederen, maar ook de machines waarmee het herstel werd uitgevoerd worden getoond. Op een grote maquette staan de talloze dijkdoorbraken vermeld. In februari 2018 werd het kunstwerk De verdronkenen van Miep van Riessen onthuld.

Tijdens het festival:

U zult tijdens de rondleiding worden verrast met een aantal kleine concertjes in het museum, waarmee we u een zeer gevarieerde middag aanbieden!

Locatiegegevens: Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk

Concertlocaties in the picture

De komende periode zetten we iedere week een concertlocatie in the picture. Naast de reguliere concertzalen, zullen er namelijk ook concerten te horen en beleven zijn op unieke plekken in Zeeland!

Vandaag de eerste: Het Badpaviljoen in Domburg.

Het Badpaviljoen is een beeldbepalend gebouw in de duinen van Domburg. Het eerste Domburgse Badpaviljoen werd op de huidige locatie gebouwd in 1837 en was een soort koffie- en badhuis. Het paviljoen was in een classicistische stijl ontworpen door de Middelburgse architect Gerardus Grauss (1807-1882) en had een grote zaal.

In opdracht van de Domburgsche Zeebadinrichting werd het gebouw in 1889 vervangen door ongeveer het tegenwoordige paviljoen. Het gebouw is in een uitbundige Hollandse neorenaissance stijl ontworpen door de Middelburgse architect Johannes van Nieukerken (1854-1913), die eerder ook het  naastgelegen Villa Carmen Sylva heeft ontworpen. Doordat het gebouw aan de landzijde voor het oude paviljoen werd neergezet ontstond er een souterrain in het duin. Het nieuwe gebouw bevatte onder andere een grote concert- en kuurzaal, een conversatiezaal, een biljartzaal, een leeszaal voor heren, een salon voor dames, veranda’s aan land- en zeezijde en een ruim terras aan de zeezijde.

Naast Zeeuwse notabelen zag men er aanvankelijk regelmatig hoge gasten uit heel Europa, die naar Domburg kwamen om de beroemde arts J.G. Mezger (1838-1909) te raadplegen. Zij werden al spoedig gevolgd door Nederlandse adel en, vooral na WO I, door de welvarende middenklasse. Het werd het trefpunt voor de badgasten.

Onder leiding van directeur Paul Elout (1873-1958), de echtgenoot van schilderes Mies Elout-Drabbe (1875-1958), organiseerde de Domburgsche Zeebadinrichting hier dansavonden, kinderbals, concerten, voordrachten, enzovoorts.

Tijdens het festival:

Het is de sfeer van de 20er jaren die wij in het komende festival met u willen doen herleven.

Locatiegegevens: Badhuisweg 21, 4357 AV Domburg

Nieuwe productieleider

Wij zijn zeer verheugd te kunnen melden dat Marjolein Bolmers onze nieuwe productieleider is! Marjolein is een ervaren producer in de orkest- en muziekorganisatie, onder andere bij Phion, en daarnaast natuurlijk een bekende in de omgeving dankzij haar werk voor de Grote Kerk in Veere. Samen gaan we een mooie editie van Festival Zeeland Klassiek tegemoet!

De klank van water

Zeeland en water; onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet geheel onverwacht staat de programmering van Festival Zeeland Klassiek in juli 2022 daarom in het teken van water.

Vanuit historisch oogpunt heeft water Zeeland welvaart en rijkdom gebracht en was het een van de redenen dat onze regio op de mondiale kaarten kwam. Denk hierbij natuurlijk aan de VOC, waarvan wij nu nog de sporen zien in de vorm van prachtige monumentale panden. Aan de andere kant heeft water een onstuimig karakter met een kracht die onze provincie heeft geraakt.

Water is op allerlei manieren vervlochten met het leven van en in onze provincie, zoals ook muziek in haar vele gedaantes door het leven stroomt, in wisselende gedaantes, alsmaar transformerend en tegelijkertijd herkenbaar en constant.

Het veranderende en beweeglijke van water zien we ook terug in de variëteit van muziekstijlen en composities op het festival, het cross-over element in de voorstellingen en de samenstelling van de musici.

Zoals het water stroomt door de provincie, zullen de concerten ook verspreid in de regio plaatsvinden. In de reguliere concertzalen, maar ook op unieke concertlocaties die aan het water gebonden zijn, zoals de haven van Vlissingen. Hiervoor zoekt organisator van het festival,  Stichting Kamermuziek Zeeland,  de samenwerking met verschillende stichtingen in de regio en lokale partners als Stichting Kamermuziek Schouwen-Duiveland, Podium Reimerswaal en organisaties zoals het Watersnood museum.

De exacte programmering wordt begin 2022 bekend gemaakt via www.festivalzeelandklassiek.nl

De artistieke leiding van het festival is ook dit jaar in handen van de bevlogen violiste Lisa Jacobs.

Het laatste akkoord

Nouja, bijna dan. Morgen gaan we verder met de Zeeland Klassiek Summer Academy, maar de hoofdprogrammering van Festival Zeeland Klassiek kwam na vanmiddag tot een eind. Wat een geweldige tijd hebben we gehad! Bedankt aan de musici die (eindelijk) weer samen op het podium klommen, bedankt aan het team en alle vrijwilligers voor en achter de schermen, bedankt aan het publiek en bedankt aan onze sponsoren! We hebben genoten!

Foto: concert 100 jaar Saint-Saens, 10 juli Zeeuwse Concertzaal, foto Ronald Knapp

Zeeland Klassiek ook in Goes

We organiseren dit jaar ook concerten in Goes. Toptalent Matthijs van Delft mocht vandaag het spits afbijten, in het stadhuis van Goes. Na eerder deze week gecoacht te zijn door Lisa gaf hij vanochtend samen met haar en enkele strijkers een prachtig en intiem concert in Spaanse sferen. Het publiek genoot. Dit smaakt naar meer!

Zeeland Klassiek van start!

Ons festival Zeeland Klassiek is vrijdagavond van start gegaan in de Oostkerk te Middelburg met het openingsconcert Transfiguration. Op zaterdagmiddag barstte het feest los in het centrum van Middelburg: 3 gratis concertjes door topmusici onder begeleiding van….alpacas!

Abonneren op de nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze gratis nieuwsbrief die ongeveer acht keer per jaar verschijnt en per email naar u wordt verzonden. U blijft dan op de hoogte van onze concerten en ons programma.

Een initiatief van

Kamermuziek Zeeland

‘Music is the expression of the movement of the water, the play of curves described by changing breezes.’

- Claude Debussy

Contact