Over Stichting Kamermuziek

Stichting Kamermuziek Zeeland organiseert sinds 1990 concerten met kamermuziek en stimuleert de belangstelling voor klassieke muziek in kleine bezetting in de provincie Zeeland. Naast de reguliere concerten organiseert de stichting jaarlijks een festival voor kamermuziek. De stichting werkt regelmatig samen met andere organisaties. 

ANBI

Stichting Kamermuziek Zeeland is enkele jaren geleden al door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u fiscaal voordelig periodiek een schenking kunt doen aan onze stichting. Periodieke giften geven u de mogelijkheid om het betaalde bedrag volledig af te trekken voor de inkomstenbelasting. Er geldt dan geen drempel of maximum waardoor het belastingvoordeel van een periodieke gift bijna altijd groter is dan dat van een eenmalige schenking (donatie).

Indien u Stichting Kamermuziek Zeeland wilt steunen door middel van een periodieke gift heeft u een (extra) belastingvoordeel en geeft u onze stichting nog meer langdurig vertrouwen om prachtige concerten te presenteren. Schenkt u uw belastingvoordeel mee? Dan zorgen wij dat uw hogere donatie een passende muzikale bestemming krijgt.

Door onze registratie als culturele ANBI, mag uw donatie aan ons bij aftrek met 25% worden verhoogd; dit kunt u bij een periodieke en losse donatie altijd benutten.

Schenken met een optimaal belastingvoordeel is eenvoudig te realiseren. Wij regelen dit graag voor u. Heeft u vragen over deze vorm van schenken of wilt u gelijk uw bestaande donatie omzetten in een periodieke donatie? Neem dan contact op via: info@kamer-muziek.nl of bel met 0118-650892.


In het kader van transparantie en verantwoording worden onderstaande gegevens openbaar gemaakt.

Naam:

Stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland

KvKnummer : 41114519

Contactgegevens:

Postadres: van de Spiegelstraat 21D 4461LJ Goes

Telefoon: 06- 51 98 16  07

E-mailadres: secretariaat@kamermuziekzeeland.nl

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel: het organiseren van kamermuziekevenementen in de provincie Zeeland.

Beleidsplan

Om de doelstelling te verwezenlijken organiseert de Stichting jaarlijks een Muziekfestival te Middelburg en in de loop van het jaar een serie kamermuziekconcerten in zowel Middelburg (Zeeuwse Concertzaal) als Goes (De Mythe).

Als uitgangspunt bij het organiseren van deze concerten streven wij er naar om naast gerenommeerde ensembles ook jonge musici uit te nodigen die aan het begin van hun carrière staan.

Het bestuur blijft actief om voortdurend het beleid aan te passen. Dit heeft geleid tot steeds intensievere samenwerking met de Zeeuwse Concertzaal door gezamenlijk concerten te organiseren en het samen optrekken met andere festivalorganisaties om jaarlijks de maand juni als festivalmaand voor Middelburg op de kaart te zetten. Voor de toekomst is de tot nu toe gebruikelijke concertprogrammering de basis van het te voeren beleid.


BESTUURSSAMENSTELLING per april 2021:

Sjaak de Blauwe, voorzitter

Mark Meeusen, penningmeester

Tonnie Hugens

Finy Consten

Betty Mulders

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen andere beloning voor hun bestuurstaken dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020

2020 is in vele opzichten een bewogen jaar geweest. In de eerste plaats voor ons publiek dat veel heeft moeten missen, maar ook voor ons als Stichting waar programmering en financiële vooruitzichten vaak wijzigden. We zijn vooral dankbaar voor de enorme flexibiliteit die de artistiek leider en de musici, zowel in het Festival als in de reguliere concerten, hebben getoond door zich telkens weer aan te passen.

Gelukkig hebben we een deel van het Festival kunnen redden met een introductieconcert door Lisa Jacobs en Kzenia Kouzmenko op 1 Maart en een opgenomen concert op 26 Juni dat via Internet is verspreid. Tenslotte zijn er op 12 en 13 december nog vier concerten in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg uitgevoerd.