Impression

Festival Zeeland Klassiek en het Voortgezet onderwijs
Voor deze doelgroep is het project ‘Impression’ ontwikkeld. Het doel van het project is om
jongeren in aanraking te brengen met klassieke muziek en podiumkunsten in ruimere zin.
We zijn van mening dat het niet werkt door scholieren in een zaal te zetten en ze simpelweg te
laten luisteren, maar zien veel meer betrokkenheid door ze actief te laten participeren. Dat is de
kern van ‘Impression’


Dat houdt in dat we de leerlingen op voorhand een drietal door onze artistiek leider
geselecteerde muziekstukken voorleggen en ze vragen daar een eigen impressie op te maken.
Dat kan een muzikale uiting zijn, maar ook één in woord, tekening, beeld of dans.
De scholieren krijgen de opdracht te luisteren naar elementen uit het gekozen stuk die hen
opvallen/ het meest bijblijven/ raken en die elementen te isoleren of juist een overall gevoel van
het werk te beschrijven.
Hoe zij de muziek hebben ervaren of welke beelden, verhalen of gevoelens het bij hen heeft
opgeroepen. Daarop wordt een eigen impressie gemaakt.
Bovendien wordt achtergrondinformatie over de componist, de tijd waar deze in leefde en de
reden waarom hij/zij het werk schreef in acht genomen en verwerkt in de uiting.

Vervolgens wordt de scholieren gevraagd de resultaten van hun impressie op te sturen. Deze
worden voorgelegd aan een vakjury en die kiest er maximaal 5 uit voor de finale avond, die
plaats vindt tijdens ons festival op 6 juli.
Daar worden de originele stukken gespeeld door onze internationale festival musici,
afgewisseld met de presentatie van de geselecteerde impressies van de scholieren.

De jury zal uiteindelijk de drie prijswinnaars bekend maken. De eerste prijs is een geldbedrag
van €250, de tweede €100 en de derde €50.

Alle scholen voor voorgezet onderwijs in midden Zeeland en Schouwen-Duiveland zullen
worden aangeschreven.

Opdracht voor de scholieren VO Impressions 2023:
Neem de functie van curator op je in de keuze en uitvoering van een van de geselecteerde
werken:
Glass Quartet satz https://youtu.be/T610Wa20ztg
Caplet Le Conte Fantastique https://youtu.be/dOMaHZ_vf_E
Mendelssohn Strijkkwartet in f klein op. 80 https://youtu.be/7epVd81pc5U

Een curator in een museum kiest welke kunstwerken worden tentoongesteld, hoe ze worden
belicht en in een ruimte geplaatst, zó dat ze het best tot hun recht komen.
Hoe presenteer jij het gekozen repertoire zó aan het publiek, dat het begrip van de luisteraar
groter wordt? Probeer het werk in zijn context te duiden. Je kunt hierbij denken aan de tijd,
cultuur en persoonlijke omstandigheden waarin het tot stand kwam.
Luister naar elementen uit het door jou gekozen stuk die je opvallen/ het meest bijblijven/ raken
en isoleer die elementen. Of maak juist een overall beschrijving van het werk.
Hoe heb je de muziek ervaren of welke beelden, verhalen of gevoelens roept het bij je op. Laat
dit terugkomen in je impressie!

Om de context en vaak ook de relevantie van een kunstwerk te kunnen vatten houd je
achtergrondinformatie over de componist, de tijd waar deze in leefde en de reden waarom hij/
zij het werk schreef in acht en verwerk je dit ook in jouw impressie.
Je mag zelf spreken, rappen, zingen, schrijven, acteren, dansen, schilderen, tekenen en gebruik
maken van bijvoorbeeld video om je te uiten.
Het kan dus een schilderij worden, maar ook een gedicht, songtekst of video.
Je impressie wordt dus eigenlijk een kunstwerk op zich!

Geef jouw Impression een titel. Beschrijf het concept (wat zien we, ervaren we in jouw impressie,
wat heb je getracht uit te beelden?)

Uit alle inzendingen wordt door een vakjury uiterlijk 16 juni 2023 een selectie van minimaal 5 en
maximaal 10 finalisten bekend gemaakt.
Die impressies zullen te zien, beluisteren en bewonderen zijn tijdens ons festival op 6 juli in de
St. Jacobskerk in Vlissingen om 20.00 uur, waar ze geplaatst worden naast de originele werken.
Op die dag kunnen de geselecteerde kandidaten ook nog met onze artistiek leider overleggen
hoe hun kunstwerk het beste tot zijn recht komt en is er een Meet & Greet met de internationale
festivalmusici.

Aan het einde van de avond zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt.
1e prijs €250
2e prijs €100
3e prijs €50

Tijdslijn:
1 mei – 1 juni 2023: openingsdatum en deadline voor insturen van je impressie.
1-16 juni 2023: juryberaad
16 juni 2023: bekendmaking van finalisten die 6 juli worden gepresenteerd.
6 juli 2023: Finaleavond Impressions en prijsuitreiking.
Insturen Impressions 2023:
Stuur je Impressions ovv je naam, school en leeftijd voor 1 juni 2023 naar
secretariaat@kamermuziekzeeland.nl

Dit kan aangeleverd worden als de volgende type bestanden:
PDF
Mp3
MP4
Mov
JPG

Abonneren op de nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze gratis nieuwsbrief die ongeveer acht keer per jaar verschijnt en per email naar u wordt verzonden. U blijft dan op de hoogte van onze concerten en ons programma.

Een initiatief van

Kamermuziek Zeeland

‘Music is the expression of the movement of the water, the play of curves described by changing breezes.’

- Claude Debussy

Contact